Gsuite google-site-verification=4gffB-WC2xpFrLAXX7ss8503TFk4kudc0B7_sGpqUr0
Hotline: 0969.84.3579

LOAD CELL

Từ các giải pháp cân cổ điển cho các ứng dụng thông thường đến các tác vụ cân trong môi trường khó khăn nhất – tại Schenck Process, bạn có tất cả những gì bạn cần từ một nguồn duy nhất. Cảm biến cân Schenck Process thực tế có thể biến bất cứ thứ gì thành một chiếc cân, với mức độ chính xác lên đến 0,01% sai số kết hợp. Nhờ chuyên môn của chúng tôi, hầu hết các cảm biến lực đều được chấp thuận hợp pháp để buôn bán ở nhiều quốc gia lên đến cấp OIML C6 hoặc tương đương. Chúng tôi cung cấp cảm biến cân đo cả trọng lượng nhẹ và nặng, từ 5 kg đến 470 000 kg.

    Translate »